اطلاعات مطلب
13 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - سنجش از دور

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

عکس های هوایی : در هر ارتفاعی قابل عکسبرداری هستند.در هر زمانی می توان از عکس های هوایی استفاد...
اطلاعات مطلب
21 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - تفسیر

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

عمل بررسی و کنکاش در تصاویر برای شناسایی عوارض و قضاوت درباره ماهیت آن
اطلاعات مطلب
24 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - مفاهیم پایه پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

این نوع پردازش و تفسیر اطلاعات سنجش از دور بر پایه ارزشهای رقومی اطلاعات و قابلیت محاسبه و تغییر و تبدیل آنها با استفاده...
اطلاعات مطلب
2 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - انواع ماهواره،طبقه بندی سنجنده،قدرت تفکیک

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

نور خورشید هنگام عبور از جَو توسط ذرات  و مولکول های اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته که ممکن است باعث جذب ، پخش