اطلاعات مطلب
15 آبان 1392 محمدجواد مافی

بخش اول - زمان ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

درس زبان انگلیسی عمومی که در ترم اول ارائه شده است توسط استاد محترم جناب آقای مغانی در گروه برادران تدریس می شود و از آنجا که ایشان دروس را در قالب پاور پوینت ارائه می کنند جزوه ی این درس هم به همان شکل برای دانلود روی سایت قرار می گیرد تا مورد استفاده دوستان عزیز قرار گیرد...
اطلاعات مطلب
15 آبان 1392 محمدجواد مافی

بخش دوم - خلاصه زمان ها و مجهول سازی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

بخش دوم زبان انگلیسی عمومی شامل موارد زیر می باشد   1- خلاصه زمان ها  2- مجهول سازی...
اطلاعات مطلب
26 آبان 1392 مجتبی پرویزی

بخش سوم-افعال کمکی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

بخش سوم زبان انگلیسی عمومی شامل موارد زیر می باشد  
افعال کمکی
اطلاعات مطلب
5 آذر 1392 مجتبی پرویزی

بخش چهارم-جملات شرطی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

جملات شرطی
جملات آرزویی
کاربرد
اطلاعات مطلب
17 آذر 1392 مجتبی پرویزی

بخش پنجم - فعل و مصدر

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

بخش پنجم زبان انگلیسی عمومی شامل موارد زیر می باشد  
1- فعل -ingدار و مصدر
2- شکل فعل دوم در جمله
3- صورت فعلی نقش اسمی