اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - تقسیم بندی انواع سنگ ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

تقسیم بندی انواع سنگ ها:  ۱: سنگ رسوبی ۲: سنگ آذرین ۳: سنگ دگرگونی...
اطلاعات مطلب
23 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - سنگ ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

سنگ های آذرین اسیدی: سنگ های هستند که دارای  عناصر لیتیوم ، سدیم ، پتاسیم باشد. مانند گرانیت ( کوارتز ، فلوسپات ،  ....
اطلاعات مطلب
30 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه سوم - مفهوم هوازدگی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

هوا زدگی سنگ ها دو نوع است.
•    فیزیکی (Physical weathering) : سنگ و کانی فقط خرد می شود و به قطعات کوچکتر تبدیل می گردد و ترکیب شیمیایی ثابت می باشد.
اطلاعات مطلب
7 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه چهارم - خاک و انواع آن

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

خاک و انواع آن: تعریف خاک: ذرات بسیار دانه ریزی می باشند که از هوا زدگی فیزیکی سنگها در طی چندین مرحله به وجود می آیند.
اطلاعات مطلب
14 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه پنجم - فرآیندهای دامنه ای

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

فرایندهای دامنه ای: ریزش - لغزش - خزش - جریانات گلی...
اطلاعات مطلب
25 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه ششم - شبکه های آبی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

از لحاظ ژئومورفولوژی و شکل رودخانه به دو گروه تقسیم می شوند....
اطلاعات مطلب
30 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه هفتم - ساختارهای تکتونیکی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

ساختارهای تکتونیکی: خارج شدن لایه های افقی زمین بر اثر عوامل طبیعی: 1-    چین ها  2- گسل ها  3- درزه ها
اطلاعات مطلب
6 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه هشتم - ساختار صفحات زمین ارتباط آن با زلزله

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

ساختار زمین و صفحات زمین (لیتوسفر) و ارتباط این صفحات با زلزله
از سطح زمین از 33 کیلومتری زمین پوسته (crust) نام دارد که به دو شکل قاره ای (معمولا گرانیت است و ضخامت آن...
اطلاعات مطلب
17 آذر 1392 محمدجواد مافی

درس نهم - نقشه های توپوگرافی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

نقشه های توپوگرافی (هم ارتفاع) و زمین شناسی: در واقع منحنی های میزانی می باشد که از نقاط هم ارتفاع تشکیل شده است....
اطلاعات مطلب
19 آذر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دهم - خصوصیات فیزیکی کانی ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

1 - چکالی : که عبارت است از جرم 1cm مکعب از هر کانی یا سنگ ، یا هر ماده ای جرم دارد.