مافی رفت!!!

         در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند،  و در آشکارا  از آنانی که دوستمان دارند غافلیم.  شاید این است دلیل تنهایی ما
 
دوستان عزیز متاسفانه آقای محمد جواد مافی خبر دادن که به دلیل مسائل کاری که برایشان پیش آمده دیگه به دانشگاه برنمی گردن و میخواد که انصراف بده . من که از شنیدن این خبر واقعاً ناراحت شدم چون ایشان یکی از بهترینای روزگار بود و کلاس با حضور او صمیمیت و گرمای بیشتری داشت و ما هم بهشون میگیم  آقای مافی مطمئن باش که دوستان تو در کلاس هیچ وقت فراموشت نمی کنن هم به خاطر کارهایی که برای کلاس انجام دادی و هم محبتی که همیشه به دیگران ابراز می داشتی .
امیدواریم که همیشه در طول زندگیت موفق و سربلند باشی و گاهگاهی یادی از ما بکن هر چند سرت شلوغه و بدون که کسانی همیشه به یادت هستن و آرزو می کنن که کاش نمی رفتی .
 


--------------------------------------
منبع: raziclimate.ir