برنامه امتحانی ترم اول (گروه اقلیم - برادران)

برنامه ی امتحانی ترم اول گروه اقلیم دانشگاه رازی

 
تذکر: این برنامه از پنل دانشجویی یکی از برادران گروه اقلیم استخراج شده است ولی از آنجا که ساعت کلاسی برخی از دروس در گروه های مختلف و یا بین خواهران و برادران متفاوت است لازم است که دوستان از پس از ورود به سیستم گلستان (در سایت دانشگاه رازی) از مسیر "آموزش/گزارش های آموزش/دانشجو/اطلاعات ثبت نام و امتحان/برنامه هفتگی دانشجو" رفته و سپس در صفحه ای که باز می شود در قسمت پایین روی "مشاهده ی گزارش" کلیک نمایید. در صفحه ای که باز خواهد شد برنامه ی هفتگی قرار دارد که در زیر هر درس می توانید نسبت به مشاهده ی ساعات و تاریخ امتحانات دروس ترم خود اقدام فرمایند.
برنامه امتحانی ترم اول (گروه اقلیم - برادران)--------------------------------------
منبع: raziclimate.ir