» » » جلسه اول - تقسیم بندی علم آمار
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392

جلسه اول - تقسیم بندی علم آمار

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » آمار و احتمالات

علم آمار بر دو بخش است

1- آمار توصیفی: آمار توصیفی شامل تمام اعمالیست که هدف از آن خلاصه کردن داده هاست و توصیف جنبه های مهم آن.
2- آمار استنباطی: روشهایست که به کمک آنها می توان اطلاعات موجود در مجموعه ای متناهی از داده ها را به مجموعه ای بزرگتر که داده ها از آن انتخاب شده اند تعمیم داد.

جامعه ی آماری: جامعه ی آ»اری عبارتست از عناصر مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص و مشترک باشند. مانند دانشجویان یک دانشگاه.
نمونه: چون حجم جامعه های تحقیق بزرگ است اندازه گیری و برسی ویژگی مورد نظر تک تک افراد جامعه غیر ممکن است، بنابراین تعدادی تصادفی از این عناصر را به عنوان نمونه انتخاب و بررسی را از آن نمونه به عمل می آوریم.
*توجه: نمونه باید معرف یا نماینده ی واقعی یک جامع باشد یعنی ویژگی های نمونه و ویژگی های جامعه یکی باشد. معرف و نماینده ی واقعی نمونه باید کاملا تصادفی باشد یعنی نمونه گیری که از طریق آن هر فرد در جامعه شانس بابر برای انتخاب شدن داشته باشد.
پارامتر: اندازه ای که ویژگی های جامعه را تعیین می کند.
آماره: اندازه ای که از نمونه به دست می آید را آماره می گویند و در واقع آماره عبارتست از ویژگی یا ویژگی های کمی (عددی) که یک نمونه را توصیف می کند.
*توجه: پارامتر را معمولا با حرف یونانی و آماره را با حروف انگلیسی نمایش می دهند.
برآورد: انده گیری یک ویژگی از جامعه توسط همان ویژگی در نمونه است و در واقع آماره، پارامتر را برآورد می کند.
متغیر: ویژگی هایی که پژوهشکران اندازه گیری می کنند متغییر است. واژه ی متغییر به ویژگی هایی اطلاق می گردد که تغییرات را از فردی به فرد دیگر نشان می دهید مانند قد، وزن، سن و ..
متغییر کمی: از نظر مقدار و ارزش متفاوت هستند و مقدار آنها به صورت عددی نوشته می شود و قابل اندازه گیری هتسند.
متغییر کیفی: از نظر کیفیت تفاوت دارند و کیفیت آنها به صورت غیر عددی نشان داده می شود و قابل اندازه گیری هم نیستند.
متغیر مستقل: پیش فرض است و از طریق آن تغییرات متغییر وابسته اندازه گیری می شود در واقع متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می شود تا تاثیرات آن در متغییر وابسته مشخص شود.
متغیر وابسته: متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد و در اختیار محقق نیست.
- مثال: تاثیر هوش در سرعت حل مساله (در این مثال هوش متغیر مستقل است زیرا پژوهشگر با تغییر دادن افراد با ضریب هوشی مختلف باعث تغییر میزان یک متغییر می شود)
- مثال: تاثیر محرک های اولیه محیطی در هوش بچه ها: (محرکهای اولیه متغییر مستقل هستند زیرا در اختیار محقق است و هوش متغیر وابسته است زیرا با تغییر ویزگی های محیط تغییر می کنند.

شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.