» » » جلسه اول - نقشه خوانی توضیحات کلی
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392

جلسه اول - نقشه خوانی توضیحات کلی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

 نقشه

تعریف : نقشه ترسیمی است از تمامی یا قسمتی از سطح زمین که به نسبت معینی کوچک شده است، وعوارض و پدیده های جغرافیایی را به صورت انتخابی و با علایم و نشانه های خاص روی یک سطح صاف نشان می دهد.

انواع نقشه

نقشه انواع مختلف دارد که از نظر موضوع ، اندازه ، محتوا و روش که در تهیه و ترسیم آنها بکار می رود متفاوت هستند.

در علوم مختلف از نقشه برای مطالعات استفاده می گردد.ولی در علم جغرافیا نقشه ابزار اساسی در پژوهش است و ارایه نتایج است. نقشه منبع اطلاعات ،ابزار مشاهده ، وسیله ثبت مشاهدات وسیله تجزیه و تحلیل پدیده ها و عوارض جغرافیایی و مهمتر اینکه نقشه ابزاری است برای توضیح و تشریح پدیده های جغرافیایی.

اطلاعات حاشیه نقشه:

از مجموعه توضیحات و اطلاعاتی که برای سهولت کار و شناخت میزان دقت نقشه بصورت نوشته های ویا دیاگرام های در کناره های نقشه نمایش داده می شود.

1)نام نقشه: نام نقشه معمولا" نام نقشه با توجه به بزرگترین و بر جسته ترین عارضه موجود در نقشه انتخاب  می گردد و در وسط حاشه بالایی و گاهی در حاشیه پایین گوشه سمت راست نقشه ذکر می گردد.

2)شماره نقشه: در گوشه سمت راست بالای نقشه درج می گردد.

3)شماره سری: در گوشه بالای سمت راست نوشته می شود و ترکیبی است از حروف و اعداد که جنبه بین المللی دارد دارد.که این شماره معرف مقیاس و کشوری است که آن نقشه در مورد آن منطقه یا کشور بحث می کند.

4)چاپ: شماره چاپ در قسمت حاشیه پایین سمت راست نوشته می شود و معرف تعداد دفعات چاپ یک نقشه می باشد.

5)مقیاس: در قسمت وسط حاشیه پایین که با واحدهای مختلف نشان داده می شود. که در دو نوع عددی و ترسیمی محاسبه می گردد.

6)راهنمای اتصال نقشه ها : در صورتی که نقشه قسمتی از یک منطقه بزرگ باشد و نتوان کل منطقه را روی یک نقشه پیاده کرد، از یک جدول استفاده می کننند که به آن راهنمای نقشه می گویند.

7)نمودار مرزی: معمولا" در نقشه های کوچک مقیاس و متوسط مقیاس از دیاگرام بنام نمودار مرزی برای نشان دادن وضعیت خطوط مرزی استفاده می کنند مانند تقسیمات مرزی کشوری ، استانی و ... که محل آن در قسمت پایین نقشه است.

8)توضیح در مورد سیستم تصویر برداری: اطلاعات مربوط به سیستم تصویر نقشه که در قسمت پایین نقشه ذکر می گردد،که معمولا" از نوع مشابه در طراحی ترسیم نقشه ها استفاده می گردد. به دلیل اینکه به واقعیت نزدیک باشد.

9)حق طبع و طرح و تقلید: که محفوظ  و مخصوص سازمان یا اداره تهیه کننده نقشه می باشد.

10)فواصل منحنی تراز: خطوطی که نقاط دارای ارتفاع یکسان  را به هم متصل می کند

11)جهت شمال –نمودار شمال: انواع آن :شمال حقیقی ، شمال شبکه و شمال مغناطیسی

12)توضیح مبنی بر مبنای ارتفاعات

13)درخواست همکاری از استفاده کنندگان نقشه: این توضیح به منظور استفاده از نظریات استفاده کنندگان نقشه در تصحیح و تکمیل نقشه و اطلاعات نقشه در حاشیه پایین سمت وسط نمایش داده می شمود.

14)فهرست اطلاعات محلی

15)راهنمای علایم نقشه: در حاشیه پایین و سمت چپ نقشه نوشته می شود و منظور از راهنمای علایم ،آشنایی کاربران و استفاده کنندگان نقشه از علایم و نشانه های است که در متن نقشه نوشته می شود .

شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.