» » » جلسه دوم - تبیین موضوع علم جغرافیا
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392

جلسه دوم - تبیین موضوع علم جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

یکی دیگر از مبحث فلسفه جغرافیا تبیین موضوع علم جغرافیا می باشد.

با نگاهی به علوم انسانی مشخص می شود که هر کدام دارای یک موضوع مشخص هستند ، که هر علم یک ما به ازای خارجی دارد که به شناخت ویژگی ها و روابط ، قوانین مربوط به آن می پردازد.

تبیین موضوع هر علمی علاوه بر اینکه ما به ازای خارجی آن علم را مشخص می کند ، یعنی در واقع آن واقعیتی که آن علم به آن می پردازد. با مشخص شدن موضوع هر علمی مسایل  ، اصول و حتی مفاهیم و اصطلاحت ویژه ای که در آن علم وجود دارد برای ما مشخص و معلوم می گردد.

علوم بشری به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می گردد.که موضوع علوم طبیعی  "طبیعت " می باشد. وموضوع علوم انسانی  "انسان" می باشد.

برخورد علم به موضوعات  و مفهیم برخورد تجزیه ای و جزیی نگرانه می باشد.

مفاهیم علم جغرافیا مفاهیم مرکبی محسوب می گردد ، لذا آنها را تجزیه کرده  سپس هر کدام از اجزای آن را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.

اجزای تشکیل دهنده طبیعت ک زمین ، ناهمواری ، آب ، هوا ، آب و هوا ، خاک ، گیاه و جانور می باشد.

اجزای تشکیل دهنده انسان که علوم انسانی به دنبال مفهوم آن است رفتار ها و کارکرد های انسانی می باشد نه شرایط جسمانی و فیزیکی انسان بنابراین می توان اجزای تشکیل دهنده انسان را ای نگونه برشمرد : رفتار فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی ، فرهنگی ، تاریخی ، سیاسی و بهینه خواهی

هر کدام ار عناصر تشکیل دهنده انسان و طبیعت به طور مشخص امروز موضوع یکی از علوم شناخته شده و مستقل محسوب می گردد.

موضوع دانش جفرافیا

برای بررسی این موضوع باید ابتدا چند مقدمه را بررسی کنیم.

1 : موضوع علم جغرافیا برخلاف سایر علوم و دانش ها یک مفهوم مرکب می باشد . موضوع سایر علوم مفاهیم ساده و وسیع محسوب می گردند.

2 : موضوع علم جغرافیا نه به تنهایی طبیعت و نه به تنهایی انسان است بلکه موضوع علم جغرافیا مطالعه روابط بین طبیعت و انسان می باشد.

هدف علوم شناخت و مطالعه پدیده ها است و یا مطالعه روابط بین پدیده ها می باشد.

روابط انسان و طبیعت می تواند به سه دسته تقسیم گردد.

1 : تاثیر انسان بر طبیعت

2 : تاثیر طبیعت برانسان

3 : رابطه متقابل انسان و طبیعت

اگر موضوع علم جغرافیا را رابطه متقابل انسان و محیط آن هم در عالم ذهن بدانیم این موضوع یک بحث صرفا" نظری خواهد بود که واقعیت خارجی ندارد . لذا برای آنکه بتوانیم موضوع علم جغرافیا را به عنوان یک دانش تجربی معرفی کنیم باید به مصداق های این رابطه بپردازیم.براین اساس می توانیم بگوییم که موضوع علم جغرافیا مطالعه پدیده های حاصل از رابطه انسان و طبیعت می باشد.

موضوع دانش جغرافیا به عنوان یک علم تجربی مطالعه نتایج حاصل از رابطه متقابل انسان و طبیعت می باشد .

سکونت گاه های انسانی بارزترین و آشکارترین  و مهمترین پدیده دست بشر بر روی کره زمین محسوب می گردد که مصداق رابطه انسان و محیط می باشد.

هدف ما از تحلیل و شناخت کلی روابط انسان و محیط تنظیم رابطه منطقی و معقول انسان و محیط می باشد.

 
شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.