اطلاعات مطلب
22 مهر 1392

جلسه اول - فلسفه جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

 

فلسفه جغرافیا : در بر گیرنده معنا و مفهوم لغوی، هدف مطالعه و چیستی و دانش جغرافیاست و بخشی از آن اختصاص به فلسفه علوم دارد که در این بحث ضمن اینکه رابطه بین علوم و فلسفه مورد کنکاش قرار می گیرد ماهیت و چیستی علوم مختلف از نگاه فلسفی مورد بحث و بررسی قرار داده می شود.

مباحث فلسفه جغرافیا در چهار بخش تقسیم می شود

1)تبیین موضوع و ماهیت آن علم که به اصول و مبانی آن علم مورد بررسی قرار می گیرد.که ما شناخت علمی از ماهیت . موضوع آن علم حاصل می گردد.

2)روش کار،روش مطالعه یا روش تحقیق در آن علم : هدف از بیان روش علم  همان روش تحقیق علمی یا متدولوژی علمی می باشد.

بنیان گذار روش علمی در تاریخ علوم فرانسیس بیکن فرانسوی می باشد .بیکن و اندیشمندان دیگری که در این حوزه مشهور هستند.مانند دیوید هیوم ، اعتقاد بر این دارند که علم همان علم تجربی می باشد.در واقع تجربه گرایی را در مقابل عقل گرایی مطرح کردند . عقل گرایان به طور کلی هر گونه شناخت و دانایی را معرفت  علمی می دانستند. اما تجربه گرایان معتقد بودند که هر گونه شناخت ما بایستی بر مبنای تجربه باشد.

تجربه گرایان معتقد بودند که در روش علمی محقق بایستی در مراحل تحقیق علمی 5 مرحله را طی کند:

1)طرح سوال : معتقدند علم با تجربه و طرح سوال آغاز می شود ، در این موضوع محقق هر چقدرکه شناخت بیشتر و تجربه بیشتر داشته باشد به او کمک می کند که سوالات جدیدتر ی را مطرح کند این سوالات باید جهت داشته باتشد که جهان بینی محقق نشات می گیرد.

2)طرح فرضیه: منظور از طرح فزضیه پاسخ های احتمالی محقق در راستای حا موضوع می باشد فرضیه های یک تحقیق به هم ارتباط دارند فرضیه ها نمی توانند نقض هم دیگر باشند بلکه باید کامل کننده همدیگر باشند.

3)بررسی فرضیه: در این مرحله محقق با استفاده از ابزار ، وسایل و روش های تجربی شامل : مشاهده ، آزمایش ، تجزیه و تحلیل ، پیمایش ، اندازه گیری و  جمع آوری اطلاعات می باشد احتمال دارد که در این مرحله فرضیات ما رد بشود که احتمال آن کم است دلیل آن طرح فرضیاتی است که درست بودن آن برای ما روشن است

4)قانون: نتیجه تحقیق ما باید توسط محققان و در مکان های مختلف یکسان بشود.و در همه زمان ها باید نتیجه آن یکسان باشد.

5)نظریه پردازی : محقق بتواند با به دست آوردن قوانیین مختلف در یک حوزه مشخص چند تا قانون را با هم تلفیق کند و از نتیجه آنها یک فرضیه ارایه بدهد .

اگر این فرضیه برای مدت طولانی پاسخگویی نیاز های ما یاشد به حیات خود ادامی می دهد در غیر این صورت نمی تواند به حیات خود ادامه داده و پاسخگویی نیاز های ما باشد یا به اصطلاح توسط یک نظریه جدید کنار گذاشته می شود که یک پارادایم علمی جایگزین یک نظریه علمی می شود .

 انقلاب پارادایم ها منجر به تحول علمی  و نو آوری و پیشرفت علمی می شود .

ارایه نشدن نظریه علمی نشان دهنده ضعف علمی یک جامعه است.

 

شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.