اطلاعات مطلب
3 اردیبهشت 1393

جلسه پنجم - طراحی نقشه

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

ابزار ترسیم
قلم راپیدوگراف ، شابلون ، دستگاه هاشور زن ، کاغذ ترسیم
عوارضی که به صورت خط مستقیم هستند براحتی ترسیم  می گردند ولی عوارضی که بر روی طبیعت هستند مانند خطوط تراز به صورت مستقیم نیست که بهترین وسیله برای انجام این کار پیستوله است.
پیستوله وسیله ای است برای ترسیم خطوط تراز یا منحنی
کاغذی که اختصاص دارد به تهیه نقشه که ممکن است به صورت رنگی یا سیاه و سفید باشد.
طراحی
برای طراحی موارد مختلفی را باید رعایت کرد
برای طرحی نقشه سوالاتی را باید مطرح کرد
1 – موضوع و هدف نقشه چیست ؟ما چه چیز را می خواهیم نشان دهیم؟
2 – چه کسانی از این نقشه ها و با چه سن و معلوماتی از این نقشه ها استفاده می کنند؟
3 – برای چه کسانی می خواهیم ترسیم کنیم؟
4 – نقشه ها در چند نسخه باید چاپ و تکثیر شوند؟
5 – چه مقیاسی برای نقشه مناسب است؟
6 – چه سیستمی برای نقشه مناسب است؟
7 - به صورت یک رنگ یا ترکیب باشد؟ سیاه و سفید یا رنگی باشد؟
8 – با چه نوع تکنیکی ما نقشه را ترسیم کنیم بهتر است؟
9 – با چه اندازه ای باشد؟
10 – چه عوارض و پدیده های را باید وارد نقشه کنیم؟
11 – چه عوارضی باید روی آن تاکید کنیم؟
12 – از چه ابزار و وسایلی برای انجام این کار استفاده کنیم؟
منابع عمده ای که برای تهیه نقشه استفاده می شوند
1 – نقشه های توپوگرافی
2 – مقالات
3 – کتب
4 – عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای
5 – نقشه برداری زمینی
توازن و هماهنگی در شکل های روی نقشه
اولین مسئله ای که در تهیه نقشه با آن برخورد می کنیم ابعاد نقشه است ، نوع سیستم تصویر ، طرز پراکندگی دریاها و خشکی هاست به ویژه حالت ممتقابل شکل های اساسی است که در روی نقشه قرار می گیرند.
در تهیه یک نقشه همچنین بخش از نقشه ها قابل اهمیت است که ما باید به آن توجه کنیم واصل تاکید را روی آن پیاده کنیم یعنی مبالغه کنیم.
ترتیب در ترسیم و طراحی و تالیف نقشه ها
اولین کاری که باید برای تهیه نقشه های علمی در موضوعات مختلف انجام دهیم این است که یک نقشه پایه تهیه کنیم. یک نقشه پایه علاوه بر اطلاعات اساسی که شکل و موقعیت منطقه موضوع تهیه را در بر می گیرد ، شامل نتایج ارزشهای مختلف آماری تحلیل های مختلف ، مشاهدات است در این نقشعه ها در ارتباط با موضوع نقشه اصلی عوارضی از قبیل منحنی های تراز ، جاده ها ، روستاها و مرزها را نشان میدهد . مقدار و جزئیات عناصری که روی نقشه باید ترسیم شود با توجه به هدف نقشه نهایی مدنظر تعیین می گردد.
نقشه موقعیت ( کلید )
در تحقیقات جغرافیایی و پروژه های علمی که مبحثش در مورد یک پهنه  کوچکی از یک منطقه وسیع است را نقشه کلید گویند.
تعیین ابعاد نقشه
در تعیین ابعاد نقشه باید دو موضوع را مدنظر قرار داد
این نقشه باید در مجلات یا کتاب ها چاپ و منتشر گردد یا باید به تنهایی یک نقشه مستقل باشد.
ترسیم چارچوب نقشه
این چاچوب به صورت مربع است یا مستطیل ، پس اولین کار در ترسیم یک نقشه رسم چارچوب است ، که در آن برای نوشتن عناوین ، جداول راهنما ، مقیاس ، جهات جغرافیایی و عنوان فضا است.این چارچوب ، نوع خط آن در کتب و مجلات و مقالات که قرار می گیرد با نوع خط در چارچوب نقشه متفاوت است.
ترسیم نوشتن ( تکنیک ترسیم )
منظور از ترسیم پاک نویس نقشه بصورتی است که قابل عرضه به دیگران و یا قابل عرضه به متخصصین چاپ و تکثیر باشد.. بسته به اینکه نقشه بصورت تک رنگ باشد یا سیاهو سفید و یلا اینه بصورت رنگی باشد و یا نقشه ما بصورت یک نسخه یا چند نسخه چاپ گردد ، روند ترسیم متفاوت خواهد بود.
ترتیب در پاکنویس نقشه
از نظر ترسیم محتوای هر نقشه در هر موضوعی که باشد شامل تعداد خط ، نقطه ، هاشور و علایمی است که بصورت اشکال هندسی و یا تصویر ساده ای است کهبه عنوان علایم قراردادی بر روی نقشه ها آورده شده اند. در نقشه های رنگی به جای سطوح هاشور شده یا سطوحی که با علایم دیگر مثل علامت باتلاق مشخص می شوند ممکن است سطوح رنگ آمیزی شده بکار روند. در مرحله پاکنویس نقشه ها ابتدا یا اول از همه پارپوب نقشه ترسیم می گردد ، سپس به ترتیب ( در صورت وجود هرکدام از عوارض ) خطوط ساحلی شامل رودخانه ، دریاچه ، دریا و بعد از آن ترسیم شبکه آبراها ها ، بعد سایر علایم خطی مثل جاده ها ، مرزها ، شبکه های جغرافیایی ، مرزهای سیاسی و اداری ، منحنی های تراز و سپس از علایم موقع یا مکان مانند محدوده های ارتفاع ترسیم می گردد.

شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.