اطلاعات مطلب
22 اردیبهشت 1394 مجتبی پرویزی

جغرافیای اقتصادی ایران

دسته بندی: مقالات

گروه ها همراه با ارزش ها، روش های کارکردی و شخصیت های خود فضا را اشغال می کنند
اطلاعات مطلب
22 اردیبهشت 1394 مجتبی پرویزی

سیاست و فضا

دسته بندی: ترم چهارم » سیاست و فضا

ایدئولوژی ها سیاست های خاص خود را در جامعه دنبال می کنند که از طریق اجرای سیاست های مورد قبول خود در فضای جغرافیایی تاثیر می گذارند