اطلاعات مطلب
3 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

آثار تغییرات آب و هوا

دسته بندی: دانشنامه

حیات بر روی زمین، در نتیجه‌ی تأثیر تغییرات جهانی آب و هوا، شاهد تحولات قابل توجهی بوده است. ا
اطلاعات مطلب
3 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

چگونه ممکن است یک فضا منحنی باشد؟

دسته بندی: دانشنامه

یکی از گیج کننده ترین و تناقض آمیزترین کلماتی که در ریاضیات و فیزیک کاربرد دارد فضای منحنی است. (1) همه ما می دانیم معنی یک خط با یک سطح منحنی چیست اما خود فضا چطور؟
اطلاعات مطلب
3 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

تعاریف ساده آماری

دسته بندی: دانشنامه

در اين مقاله بعضي از مفاهيم ابتدايي که پايه هاي آمار را مي سازند و کمک مي کنند تا اين نظام نقش خود را خوب ايفا کند معرفي مي شوند.
اطلاعات مطلب
3 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

محاسبات آماری

دسته بندی: دانشنامه

روش هاي آماري دستخوش تغيير مي شود. از اين رو لازم است مدلي انتخاب کنيم که نه خيلي پيچيده باشد و نه خيلي ساده
اطلاعات مطلب
3 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

نقشه برداری

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » نقشه برداری

این درس بصورت عملی ارئه گردید
اطلاعات مطلب
3 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

هیدرولوژی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی هیدرولوژی

این درس جزوه نداشته و استاد کتاب معرفی کردند
اطلاعات مطلب
3 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

ژئومورفولوژی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی ژئومورفولوژی

این درس جزوه نداشته و استاد کتاب معرفی کردند