اطلاعات مطلب
13 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

عصر اکتشافات جغرافيايي

دسته بندی: مقالات

مقارن عصر نوزايي يا رنسانس فرهنگي و علمي در ايتاليا و بعد سراسر اروپا، اکتشافات منظم و پيوسته ي جغرافيايي آغاز شد
اطلاعات مطلب
13 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جغرافيا در ايران باستان

دسته بندی: مقالات

جنبه هايي از علم جغرافيا مانند ترسيم نقشه و پويشهاي شناسايي مناطق در شرق و از جمله ايران، قدمتي چند هزار ساله دارد.
اطلاعات مطلب
13 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جغرافياي انساني در پايان سده ي بيستم

دسته بندی: مقالات

از ابتداي دهه ي 70 ميلادي، تحولات وسيعي در سير تفکرات و انديشه هاي جغرافيايي پديد آمد. يکي از مهمترين اين تحولات جريان انسان گرايي بود