اطلاعات مطلب
14 تیر 1393 مجتبی پرویزی

امكان سنجي اقليمي كشت كلزا در استان كرمانشاه

دسته بندی: مقالات

  کلزا یکی از مهمترین دانه‌های روغنی است که در سال‌های اخیر در مناطق مختلف کشور کشت می‌شود. با توجه به حمایت­های گسترده‌ی دولت در
اطلاعات مطلب
14 تیر 1393 مجتبی پرویزی

شناسایی توده‌های هوای ایران به روش طبقه‌بندی همدید مکانی

دسته بندی: مقالات

این مقاله به شناسایی و طبقه‌بندی همدید مکانی توده‌های هوای ایران با نگاهی جدید می‌پردازد بطوری‌که تا پایان مرحله محاسبات تیپ‌بندی هوا