اطلاعات مطلب
10 تیر 1393 مجتبی پرویزی

ماه از چه ساخته شده است؟

دسته بندی: دانشنامه

شگفت انگيز است که بيش از چهل سال بعد از پا گذاشتن نيل آرمسترانگ و باز آلدرين بر روى سطح کره‌ى ماه، ما در مورد ترکيبات کره‌ى ماه
اطلاعات مطلب
10 تیر 1393 مجتبی پرویزی

بعد چهارم ، زمان

دسته بندی: دانشنامه

به غیر از سه بعد فضا، بعد چهارم، زمان است. زمان، تغییر را ممکن می‌سازد و گر نه در جهانی ایستا زندگی می‌کردیم.
اطلاعات مطلب
10 تیر 1393 مجتبی پرویزی

حقایقی در باره‌ی خط روز گردان

دسته بندی: دانشنامه

اگر هنگام سفر از شرق به غرب از خط روز گردان یا خط بین ‌المللی زمان (International Date Line) عبور کنید یک روز بر تعداد روزهای تقویم‌تان