اطلاعات مطلب
20 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - عوامل موثر در پیدایش و بقای حکومت ها

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

حکومت ها پس از شکل گیری برای ادامه حیات به یکسری دلایل و عوامل نیاز دارند که مورد یررسی قرار می گیرند