اطلاعات مطلب
17 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

چه ازدواج کرده باشید ، چه نکرده باشید، حتماً باید این را بخوانید!

دسته بندی: خواندنی ها

وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را آماده می‌کرد، دست او را گرفتم و گفتم...