اطلاعات مطلب
16 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

آتشفشان های ایران

دسته بندی: دانشنامه

بررسی آتشفشان ها در ایران نشان می دهد ایران دارای پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از این تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماوند جز آتشفشانهای نیمه فعال نیمه فعال محسوب می شوند.
اطلاعات مطلب
16 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

عشق در بیمارستان

دسته بندی: خواندنی ها

از لحظه ای که در یکی از اتاق‌های بیمارستان بستری شده بودم، زن و شوهری در تخت روبروی من مناقشه بیپایانی را ادامه می دادند.
اطلاعات مطلب
16 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

قرار

دسته بندی: خواندنی ها

نشسته بودم رو نیمکت پارک، کلاغ‌ها را می‌شمردم تا بیاید. سنگ می‌انداختم بهشان. می‌پریدند، دورتر می‌نشستند. کمی‌بعد دوباره برمی‌گشتند،
اطلاعات مطلب
16 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

انرژی زمین گرمایی

دسته بندی: دانشنامه

هر چه در دل زمین فرو رویم دمای سنگ‌ها و صخره‌ها بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود. آیا می‌توان از این منبع انرژی استفاده کرد؟