اطلاعات مطلب
20 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

نیمه تمام

دسته بندی: خواندنی ها

قاضی روی میز خم شد: خب دخترم؛ دلت می خواد با مادرت زندگی کنی یا پدرت؟
اطلاعات مطلب
20 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

کوتاه ترین روز سال

دسته بندی: دانشنامه

شما باید درک نموده باشید که طول یک روز - بر اساس مدت روشنایی روز - در طول دوره‎ی یک سال تغییر می‎نماید...