اطلاعات مطلب
19 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

لبخند بارانی

دسته بندی: خواندنی ها

دختر کوچکی هر روز پیاده به مدرسه می‌رفت و برمی‌گشت، با اینکه آن روز صبح هوا زیاد خوب نبود و آسمان ابری بو...
اطلاعات مطلب
19 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

روز بارانی

دسته بندی: خواندنی ها

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟
اطلاعات مطلب
19 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - حدود و قلمروی جغرافیای جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

اگرما جمعیت را در معنا و مفهوم عام آن در نظر بگیریم ، تمامی مباحث و موضوعات مورد بحث در جمعیت شناسی و تمامی آنچه را که مربوط است