اطلاعات مطلب
13 آذر 1392 محمدجواد مافی

برنامه امتحانی ترم اول (گروه اقلیم - برادران)

دسته بندی: خبرها

برنامه ی امتحانی ترم اول (مهر 1392) گروه اقلیم برادران دانشگاه رازی
اطلاعات مطلب
13 آذر 1392 مجتبی پرویزی

ما کجای دنیا هستیم

دسته بندی: دانشنامه

در کرانه عظیم گیتی زمین کجا واقع شده و چشم انسان تا کجای دنیا را می‌تواند کشف کند؟
اطلاعات مطلب
13 آذر 1392 مجتبی پرویزی

سیاره آب

دسته بندی: دانشنامه

بیش از 75 درصد سطح زمین از آب احاطه شده و زندگی ما کاملاً به این ماده بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه بستگی دارد.