اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 فرید مرادی

کلاس درس

دسته بندی: خواندنی ها

استادی در شروع کلاس درس، لیوانی پر از آب را به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید : به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟
شاگردان جواب دادند تقريبا 50 گرم...
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 فرید مرادی

معناي نام كشورهاي جهان

دسته بندی: خواندنی ها

معنی نام کشورهای جهان...
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 مجتبی پرویزی

ثروت کوروش کبیر

دسته بندی: خواندنی ها

روش های مختلفی برای چند برابر کردن ثروت وجود دارد ، خرید و فروش خانه و زمین یا سرمایه گذاری در بورس از جمله این روش هاست
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه هشتم – چشم انداز و تقسیمات علم جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

دراینکه چرا چشم اندازه های جغرافیاییی متمایز از هم هستند این مساله مطرح است که در شکلگیری هر چشم انداز جغرافیایی یک سری فرآیند خاص حکم فرماست.
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 مجتبی پرویزی

انواع صحراها

دسته بندی: دانشنامه

این صحراها شامل نواحی وسیعی می باشند که بوسیله یخ پوشیده شده اند و به علت پایین بودن درجه حرارت و سرمای زیاد ناحیه خیلی خشک می باشند.
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - نمایش نا همواری ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

همه پدیده های طبیعی به نحوی از شکل نا همواری ها متاثر می شوند و انسان در استفاده از زمین برای هر نوع کاری به آگاهی از شکل پستی و بلندی های آن نیاز دارد
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه هفتم - زندگی پیامبر از بعثت تا هجرت

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » تاریخ تحلیلی صدر اسلام

زمان بعثت پیامبر که شامل دو روایت مشهور است .