اطلاعات مطلب
29 آبان 1392 مجتبی پرویزی

سنگ شناسی و کاربرد آن در زمین شناسی

دسته بندی: مقالات


سنگ به موادی گفته می شود که به طور طبیعی از اجتماع یک یا چند نوع کانی تشکیل شده باشند.
اطلاعات مطلب
29 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه هفتم - حرکت وضعی زمین

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

یکی از نتایج حرکت وضعی زمین پیدایش شب و روز برای تمام نقاط کره زمین است .