اطلاعات مطلب
26 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - اندازه گیری مساحت

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

اندازه گیری به وسیله کاغذ میلیمتری

در این روش مرزهای منطقه مورد نظر را با یک مداد نوک تیز و سخت به روی
اطلاعات مطلب
26 آبان 1392 مجتبی پرویزی

فرایند ها ی دامنه ای

دسته بندی: مقالات

این فرایندها رسوبات حاصل ازدخالت چهره های متنوع هوازدگی و تخریب را برسطح دامنه ها جا به جا می نماید
اطلاعات مطلب
26 آبان 1392 مجتبی پرویزی

بخش سوم-افعال کمکی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

بخش سوم زبان انگلیسی عمومی شامل موارد زیر می باشد  
افعال کمکی
اطلاعات مطلب
26 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم-آزیموت و برینگ

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

 در بیان جهت یک امتداد به طور کاملاً دقیق ( چنانچه به دقت زیاد نیاز باشد ) از دو روش بیان استفاده می شود