اطلاعات مطلب
19 آبان 1392 محمدجواد مافی

راه اندازی نسخه ی موبایل سایت

دسته بندی: خبرها

به منظور راحتی دانشجویان عزیز در هنگام استفاده از مطالب سایت نسخه ی موبایل سایت نیز راه اندازی شد...
اطلاعات مطلب
19 آبان 1392 مجتبی پرویزی

موارد استفاده از سنگ ها ی آذرین

دسته بندی: دانشنامه

بعضی از سنگ های آذرین به ویژه گرانیت ها ، گابرو ها را پس از برش و صیقل دادن به علت زیبایی
اطلاعات مطلب
19 آبان 1392 مجتبی پرویزی

طبقه بندی سنگ ها ی آذرین

دسته بندی: دانشنامه

سنگ های آذرین را می توان بر اساس ملاک های زیر طبقه بندی کرد :

اطلاعات مطلب
19 آبان 1392 مجتبی پرویزی

بافت سنگ ها ی آذرین

دسته بندی: دانشنامه

بافت یک سنگ آذرین به اندازه شکل و آرایش کانی های موجود در سنگ اشاره می کند.
اطلاعات مطلب
19 آبان 1392 مجتبی پرویزی

کانی های سنگ ها ی آذرین

دسته بندی: دانشنامه

نوع کانی های سنگ های آذرین کاملا" بستگی به ترکیب شیمیایی این سنگ ها دارد .