اطلاعات مطلب
15 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه پنجم - ویژگی های زمین

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

ویژگی های ظاهری زمین: با توجه به اینکه مساحت عمده ای از سطح زمین را آب ها در بر گرفته معروف به سیاره ی آبی است. تنها قمر زمین ...
اطلاعات مطلب
15 آبان 1392 محمدجواد مافی

بخش دوم - خلاصه زمان ها و مجهول سازی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

بخش دوم زبان انگلیسی عمومی شامل موارد زیر می باشد   1- خلاصه زمان ها  2- مجهول سازی...
اطلاعات مطلب
15 آبان 1392 محمدجواد مافی

بخش اول - زمان ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زبان انگلیسی عمومی

درس زبان انگلیسی عمومی که در ترم اول ارائه شده است توسط استاد محترم جناب آقای مغانی در گروه برادران تدریس می شود و از آنجا که ایشان دروس را در قالب پاور پوینت ارائه می کنند جزوه ی این درس هم به همان شکل برای دانلود روی سایت قرار می گیرد تا مورد استفاده دوستان عزیز قرار گیرد...