اطلاعات مطلب
28 مهر 1392 محمدجواد مافی

سامانه ی تغذیه ی دانشگاه رازی

دسته بندی: مطالب اعضا

دانشگاه رازی دارای سیستم های اتوماسیون بسیار مناسبی است اما در بخش تغذیه با اینکه به طور نسبی اغلب دانشجویان از کیفیت غذا و خدمات سلف سرویس ها (به طور نسبی و نسبت به شنیده ها از برخی دانشگاه های دیگر) مناسب است اما سامانه ی آنلاینی ندارد...
اطلاعات مطلب
28 مهر 1392 محمدجواد مافی

نقطه تکین

دسته بندی: دانشنامه

در ریاضیات، یک نقطه تکین به طور کلی نقطه‌ای‌ست که یک عنصر ریاضی در آن تعریف نشده باشد، یا یک نقطه از یک مجموعه استثنایی....
اطلاعات مطلب
28 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه سوم - اصطلاحات جغرافیایی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

اصطلاحات جغرافیایی: اصطلاحاتی هستند که ما معمولا به وسیله این واژه ها حرف می زنیم، مینویسیم و در مباحث جغرافیایی...